خانه / درباره ما / اعضای کمیته ها / کمیته داوری بانوان

کمیته داوری بانوان

جدول قضاوت مسابقات استان البرز

ردیف نام و نام خانوادگی درجه داوری هفته ۱ هفته ۲ هفته ۳ هفته ۴ هفته ۵ هفته ۶ هفته ۷ هفته ۸ هفته ۹ هفته۱۰ هفته ۱۱ ۱ زهرا میرزایی ۳ ۲ انسیه ساوجبلاغی ۳ ۳ مینا خالو باقری ۳ ۴ فاطمه نور ملکی ۳ ۵ مژده نیک آبادی ۳ ۶ آزاده جوانمرد ۲ ۷ زهرا زینال زاده ۲ ... ادامه مطلب »

جدول قضاوت مسابقات استان البرز

ردیف نام و نام خانوادگی درجه داوری هفته ۱ هفته ۲ هفته ۳ هفته ۴ هفته ۵ هفته ۶ هفته ۷ هفته ۸ هفته ۹ هفته۱۰ هفته ۱۱ ۱ مهناز صنایع پرور ۲ زهرا خوانساری ۱ ۳ سیده زهرا صمدیان ۱ ۴ مژگان کمندی ۱ ۵ شبنم حق دهقان ۲ ۶ میترا لطفی ۲ ۷ صدیقه میر صادقی ۲ ۸ ... ادامه مطلب »