خانه / درباره ما / اعضای کمیته ها

اعضای کمیته ها

جدول قضاوت مسابقات استان البرز

ردیف نام و نام خانوادگی درجه داوری هفته ۱ هفته ۲ هفته ۳ هفته ۴ هفته ۵ هفته ۶ هفته ۷ هفته ۸ هفته ۹ هفته۱۰ هفته ۱۱ ۱ زهرا میرزایی ۳ ۲ انسیه ساوجبلاغی ۳ ۳ مینا خالو باقری ۳ ۴ فاطمه نور ملکی ۳ ۵ مژده نیک آبادی ۳ ۶ آزاده جوانمرد ۲ ۷ زهرا زینال زاده ۲ ... ادامه مطلب »

جدول قضاوت مسابقات استان البرز

ردیف نام و نام خانوادگی درجه داوری هفته ۱ هفته ۲ هفته ۳ هفته ۴ هفته ۵ هفته ۶ هفته ۷ هفته ۸ هفته ۹ هفته۱۰ هفته ۱۱ ۱ مهناز صنایع پرور ۲ زهرا خوانساری ۱ ۳ سیده زهرا صمدیان ۱ ۴ مژگان کمندی ۱ ۵ شبنم حق دهقان ۲ ۶ میترا لطفی ۲ ۷ صدیقه میر صادقی ۲ ۸ ... ادامه مطلب »

کمیته شهرستانها

محمد علی اقبال دوست مسئول کمیته شهرستانهای استان البرز سعید خدارحمی دبیرکمیته شهرستانهای استان البرز معصومه منیری نائب رئیس کمیته شهرستانهای استان البرز مهدی رضوانپور مسئول بازرسی کمیته شهرستانهای استان البرز ادامه مطلب »