بایگانی روزانه: ۱۴۰۰-۰۹-۱۳

معرفی سکونشینان نونهال پسر

مسابقات قهرمانی پسران نونهالا در روز پنج شنبه مورخ ۱۱/۹/۱۴۰۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان البرز مسابقات قهرمانی نونهالان پسران در خانه تکواندو برگزار شد. این رقابتها با حضور ۱۶۱ نوهال مشتاق بر روی سه شیهاپ جانگ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ برگزار شد تا سکونشینان اوزان دهگانه مشخص گردد. نتایج به ترتیب ذیل می باشد ... ادامه مطلب »

خانه تکواندو میزبان نوجوانان پسر

مسابقات قهرمانی استان البرز در بخش آقایان با حضور۱۶۶ هوگوپوش برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان البرز  مسابقات قهرمانی نوجوانان استان البرز در بخش آقایان با حضور ۱۶۶ تکواندوکار روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۲ بر روی سه شیهاپ جانگ خانه تکواندو برگزار شد نتایج حاصل شده در اوزان دهگانه به ترتیب ذیل میباشد وزن اول ۱-سینا بهرمامی ۲-شنتیا ... ادامه مطلب »