بایگانی روزانه: ۱۴۰۰-۰۱-۱۵

حسین لطفی مسئول کمیته پیشکسوتان عنوان کرد: دغدغه ما ارائه خدمات مطلوب به پیشکسوتان استان البرز میباشد

حسین لطفی مسئول کمیته پیشکسوتان البرز با گریزی بر برنامه های اجرا شده این کمیته در سال ۹۹ به تشریح فعالیت های آتی پرداخت. به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان البرز حسین لطفی مسئول کمیته پیشکسوتان استان،ضمن آرزوی سلامتی برای هموطنان و تکواندوکاران گفت: پس از تشکیل کمیته پیشکسوتان و ومعرفی اینجانب به عنوان مسئول ،اساسنامه  این کمیته  تهیه ... ادامه مطلب »