خانه / اخبار استان / کاپ قهرمانی بر فراز دستان تکواندوکاران آکادمی نظری
کاپ قهرمانی بر فراز دستان تکواندوکاران آکادمی نظری

کاپ قهرمانی بر فراز دستان تکواندوکاران آکادمی نظری

مسابقات آزاد هان مادانگ در بخش مردان در خانه تکواندو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان البرز مسابقات آزاد هان مادانگ در بخش آقایان با حضور ۲۴۳ شرکت کننده روز جمعه ۲۴ بهمن ۹۹ بر روی چهار شیهاپ جانگ خانه تکواندو برگزار شد و در نهایت افراد ذیل صاحب عناوین اول تا سوم این رقابتها شدند.

پال کیوک پا

۱۶ تا ۱۸ سال

۱-آرمان شریری پور

۲-عارف پوربخشی

۱۹ تا ۳۹ سال

۱-محمد هورتن

۲-سپهر شهبازی

۳-صادق عزتی،حمید رضا آوران

۴۰ تا ۵۹ سال

۱-مهدی افتخاری

۲-علی خرم آبادی

۶۰+

۱-کوروش حقی

سونال کیوک پا

۱۶ تا ۱۸ سال

۱-آرمان شیری پور

۲-مهدی سلیمی

۳-حمید رضا کاظمی،سهیل شادمان

۱۹ تا ۳۹ سال

۱-علی پالیزوان

۲-علی رضا سلامی

۳-حمید رضا آروان،سپهر شاهباز

۴۰ تا ۵۹ سال

۱-بهزاد تذکری

۲-سید ایوب موسوی

۳-جواد سیف الهی،مهدی افتخاری

۶۰+

۱-نجف سلطان محمدی

۲-رمضان علی

۳-کوروش حقی

۴۰ تا ۵۹ سال

۱-بهزاد تذکری

۲-ایوب موسوی

۳-جواد سیف اللهی،مهدی افتخاری

جوموک کیوک پا

۱۶ تا ۱۸ سال

۱-آرمان شیری پور

۲-هادی نوریان

۳-سهیا شادمان

۱۹ تا ۳۹ سال

۱-ابوالفضل باغ جری

۲-امیر محمد محمدی

۳-مصطفی بختیاری،کامیاب محمدی

۴۰ تا ۵۹ سال

۱-هادی رجبی

۲-بهزاد تذکری

۳-افشین دژبان خانی،سید ایوب موسوی

سونال سرعتی

۱-علی پالیزوان

۲-علی خرم آبادی

۳-محمدرواد،صادق عزتی

یوپ چاگی تعادلی

۱۲-

۱-هادی صادقیان

۲-امین روتی وند

۳-محمد متین وحدت،امیر حسین ابراهیمی

یوپ چاگی تعادلی

۱۳ تا ۱۵ سال

۱-معراج قاسمی

۲-علی رضا شریفی

۳-حسین گلیج،محمد صدرا دهقان

۱۶ تا ۱۸ سال

۱-امیر حسین نصیری

۲-محمد حسین اجاق

۳-محمد مهدی زاده،احسان شیری پور

۱۹+ سال

۱-دانیال محمدخانلو

۲-سیروس طوفانی

۳-علیرضا صالحی ، یاسین حسینی

دولیو چاگی تعادلی

۱۲- سال

۱-محمدمتین وحدت

۲-هادی صادقیان

۳-رضا قاسملو، مکصطفی کاشفی

۱۳ تا ۱۵ سال

۱-معراج قاسمی

۲-امیرمحمد صالحی

۳-امیر صادق شورابی ، حسین گلیج

۱۶تا ۱۸ سال

۱-احسان شیری پور

۲- محمدرضا میر حسینی

۳- محمد مهدی زاده

۱۹+ سال

۱-امیرعباس نیکخواه

۲-حسین دهقان دار

۳- فرخ کرمی

یوپ چاگی رکوردی

۱۲- سال

۱-امیر روتیوند

۲- ایلیا طیبی نصب

۳- امیر مهدی سلیمانی ،پارسا حسابی

۱۳ تا ۱۵ سال

۱-حسین گیلج

۲-مسیحا ابدی

۳- محمد حسین اکبری، حسین خسروانی

۱۶ تا ۱۸ سال

۱-حسین نعیمی

۲- آرمان شیری پور

۳-محمد مهدی زاده، محمد حسین اجاق

۱۹+ سال

۱-حسین دهقان راد

۲-دانیال محمدخانلو

۳-محمد هورتن ،کمال عسگری

۱۲-

۱-آرتا موسی پور

۲-مرصاد لکته چی

۳-امیر حسین سلیمان فلاح،امیر حسین طاهری

۱۳ تا ۱۵ سال

۱-معراج قاسمی

۲-حسین گلیج

۳-عرشیا پرهیزگار،امیر حسین کاظمی

۱۶ تا ۱۸ سال

۱-احسان شیری پور

۲-سعید رسولی

۳-محمد حسین اجاق،نیما مرسلی

۱۹+

۱-رضا نظری

۲-امیر حسین نظری

۳-علی رضا صالحی،فرخ کرمی

آپ چاگی تعادلی

۱۲-

۱-امین روتی وند غیاثوند

۲-علی اصغر گلشن

۳-سورنا بهشتی،حسن محمدی

۱۳ تا ۱۵ سال

۱-معراج قاسمی

۲-حسین گلیج

۳-محمد تاران،طاها یارمحمدی

۱۶ تا ۱۸ سال

۱-سید علی سجادی

۲- احسان رستمی

۳-محمد رضا میر حسینی،حسین فتح اللهی

۱۹+

۱-حسین حق دار

۲-کمال عسگری

۳-علی رضا صالحی،محمد تقی هادی

تیو یوپ چاگی

۱۲-

۱-علی خاقی نیا

۲-امیر حافظ زاهدی

۳-علی اصغر گلشن،امیر علی نظری

۱۳ تا ۱۵ سال

۱-حسن ملکی

۲-مهدی حسین زاده

۳-مهدی رئوفی،یاسین حمزه لو

۱۶ تا ۱۸ سال

۱-رضا عظیمی

۲-ابوالفضل بیات

۳-سید مهدی هاشمی

۱۹+

۱-یوسف خاکی نهاد

۲-یاسر حسینی

۳-کمال عسگری

نوپی آپ چاگی

۱۲-

۱-امین رویتوند

۲-امیر حسین محمدی

۳-مرصاد لکته چی،امیر حافظ زاهدی

۱۳ تا ۱۵ سال

۱-مسیحا ابدی

۲- محمد تاران

۳-محمد رضا هاشمی،مهدی طالب لو

۱۶ تا ۱۸ سال

۱-پوریا سرداریان

۲-رضا عظیمی  گروسی

۳-یاشار اسکندری،نیما مرسیلی

۱۹+

۱-یوسف خاکی نهاد

۲-مهدی آب باریکی

۳-محسن وکیلی،حسین دهقان دار

آپ چاگی رکوردی

۱۲-

امیر سام مرادی

۲-پارسا عبدیان

۳-دانیال ابراهیمی،کیان قاسمی

۱۳ تا ۱۵ سال

۱-امیر صالحی

۲-امید رضا پورمرادیان

۳-علی رضا صالحی،مانی  خواجه وند

۱۶ تا ۱۸

۱-متین عبداللهی

۲-آرمان شیری پور

۳-امیر حسین پورشان،حسین فتح  اللهی

۱۹+

۱-حسین دهقان دار

۲-رضا نظری

۳-دانیال محمد خانلو،فرخ کرمی

۱۲-

۱-دانیال بهشتی

۲-ارشیا هادی

۳-امیر مهدی سلیمانی،نیما نظری

۱۳ تا ۱۵ سال

۱-معراح قاسمی

۲-امیر علی صالحی

۳-محمد حسین کیاسی،حسین گلیج

۱۶ تا ۱۸ سال

۱-مهدی ویشکایی

۲-سید مهدی هاشمی

۳-آرمان شیری پور،نیما مرسلی

۱۹+

۱-مهرداد محمد زاده

۲-فرخ کرمی

۳-علی رضا قاسمی،حسین دهقان دار

در پایان رقابتها تیم های آکادمی نظری،آکادمی پوربخشی، آکادمی ساری به ترتیب مقام اول تا سوم این رقابتها را بدست آوردند.

کمیته داوران و کمیته مسابقات آقایان حبیب افشاری و علی پالیزوان  راب ه عنوان داور نمونه و فنی ترین بازیکن معرفی کردند

مسئولیت برگزاری مسابقات را محمد اقبال دوست و داود صالحی بر عهده داشت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

6 + 3 =