بایگانی روزانه: ۱۳۹۹-۱۱-۲۰

شناسایی نفرات شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور پومسه دانش آموزان

  مسابقات انتخابی پومسه دانش آموزی  در بخش بانوان جهت شرکت در رقابتهای قهرمانی کشور در خانه تکواندو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو  استان البرز مسابقات انتخابی پومسه دانش آموزی در بخش بانوان با حضور ۴۷پومسه رو  جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور دانش آموزی روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ در خانه تکواندو برگزار شد نتایج حاصل ... ادامه مطلب »