بایگانی روزانه: ۱۳۹۸-۰۶-۰۸

استارت لیگ پومسه آقایان

  مسابقات هفته نخست از هفتمین دوره لیگ پومسه آقایان در سالن ولایت برگزار شد به گزارش روابط عمومی یهات تکواندو استان البرز مسابقات هفته اول از هفتمین دوره لیگ پومسه آقایان روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۶/۷ در سالن ولایت به میزبانی منطقه تکواندو کمالشهر برگزار شد نتایج حاصل شده در رده های سنی مختلف به ترتیب ذیل میباشد رده ... ادامه مطلب »

تداوم صدرنشینی آکادمی موسوی در لیگ خردسالان

  هفته هشتم،نهم و دهم از بیست و سومین دوره لیگ خردسالان در سالن ولایت منطقه کمالشهر برگزار شد به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان البرز مسابقات هفته هشتم،نهم و دهم از بیست و سومین دوره لیگ خردسالان روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۶/۷ و به میزبانی منطقه تکواندو کمالشهر بر روی سه شیهاپ جانگ سالن ولایت کمالشهر برگزار شد ... ادامه مطلب »