خانه / اخبار استان / ۳۵۰ نفر در رقابتهای آزاد پومسه و هان مادانگ شرکت کردند

۳۵۰ نفر در رقابتهای آزاد پومسه و هان مادانگ شرکت کردند

 

مسابقات آزاد هان مادانگ و پومسه بانوان گرامیداشت خبرنگار فقید شهید محمد صارمی در خانه تکواندو البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی  هیات تکواندو استان البرز مسابقات آزاد هان مادانگ و پومسه بانوان گرامیداشت خبرنگار فقید شهید محمد صارمی با حضور ۳۵۰ نفر شرکت کننده روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۷ در خانه تکواندو استان البرز برگزار شد

اسامی مدال آوران در آیتم ها و رده های سنی مختلف بدین ترتیب میباشد

– پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۸۶+ ( کمربند زرد، سبز )

۱-  مبینا علی محمدی

۲- محدثه عطایی

۳- غزل حسینی، آتنا عطایی

– پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۸۶+ ( کمربند آبی، قرمز )

۱- سارا فریدونپور

۲- فاطمه رحیمی

۳- سارا زارع باب حوضی، نیایش قاسمی

–  پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۸۶+ ( کمربند مشکی/پوم )

۱- مبینا رئیسی

۲- ساناز بخشی

۳- مهشید رحیمی، فاطمه عسگری

–  پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( کمربند زرد، سبز )

۱- سحر کاشفی

۲- آیدا کرمی

۳- یلدا بامستی، یکتا عباسی

–  پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( کمربند آبی، قرمز )

۱- آتنا قدیمی

۲- کوثر آقاجانی

۳- یاسمن شورگشتی، هانیه حاجبی آغچه رود

–  پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( کمربند مشکی/ پوم )

۱- روشان کاظمی

۲- مینا پرستار

۳- صبا نجفی، ستایش صالحی

پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( کمربند آبی، قرمز )

۱-  نرگس نوذری

۲-  فاطمه سادات جوادی نیا

۳- مهدیس ولی پور، سبا نصیری

پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( کمربند مشکی )

۱-  سارینا شاهسوند

۲- فاطمه اسماعیلی

۳- سمیرا سیدی، آیسانا صحاف

پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ (کمربند زرد، سبز، آبی )

۱- محدثه جلال آبادی فراهانی

۲- کیمیا بیات

پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ (کمربند مشکی )

۱- لیلا مکوندی

۲- سحر مبارک آبادی

۳- سحر صادقیان، یگانه محرابی

پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۶۸-۱۳۵۹ (کمربند مشکی )

۱- سپیده امینی

۲- معصومه حمزه ارباب

۳- هاجر محمدی، شادی محمودی

پومسه استاندارد انفرادی رده سنی ۱۳۵۸-۱۳۳۹ (کمربند آبی، قرمز )

۱- فاطمه تواضعی

۲- مهنا کشاورز

۳-زهرا کامجو، مژگان حاجی دولت آبادهن

 

آپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱-فاطمه قویدل

۲- زهرا غلام نژاد

۳- ستایش اطهری نیا، پانیذ صلاح زاده

آپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱-هستی صادقی

۲-مهدیس نوروزی

۳-ریحانه اصغری

آپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱-فاطمه اسدالهی

۲- سارا حسینی

۳- سارا بیابان نشین،مبینا قهرمانی

آپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱- ساغر عطایی

آپ چاگی رکوردی رده سنی۱۳۸۲-۱۳۸۰  ( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱- شیما جمشیدی

۲- مهدیه فسونگر

آپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱-فاطمه محمد حسن جمارانی

۲- محیا خدایی

۳- محدثه فرهنگ دهقان

آپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ ( رده کمربندقرمز، مشکی )

۱- هدیه اصغرپور

آپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۵۹-۱۳۶۸( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱- مژگان حاجی دولت آباد

رشته دولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱-الهه حیدری

۲- ساینا تکلو

۳- آتنا فضل اله خانی، فاطمه نصیری

رشته دولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱-شمیم پورملکی

۲- ساناز بخشی

۳- نیایش حسینی، فاطمه عسگری

رشته دولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱-یاسمین زینب رضایی

۲- هلیا نورانی نصب

۳-پارمیدا ملاحسینی، دینا امیری

رشته دولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱- معصومه محسنی

۲- رعنا رنجبر

۳- نیایش گنجی، اسما ملکی

رشته دولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱-پرند توکلی

۲- مهدیس ولی پور

۳- پرستش اسدی، فاطمه میرزایی

رشته دولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱-ملیکا ایوبی

۲- معصومه مهدوی

۳- فرشته خاموشی، فاطمه سادات موسوی

رشته دولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹  ( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱- محدثه جلال آبادی فراهانی

۲- سارا سلطانی

۳- شبنم دهنادی، فاطمه صالحی

رشته دولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹  ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱- زهرا فاتح

۲- هدیه اصغرپور

۳- فاطمه نعمتی، زهرا جعفرخان

– رشته یوپ چاگی رکوردی

یوپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱-دریا شاهدی

۲- دلارا میرمحمدی

۳- الینا طاهری هنر، کوثر افرازه

یوپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱-ستایش گنجی

۲- هستی رستمی

۳- عذرا منتظر نظام، معصومه عسگری

یوپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱-هلیا نورانی نصب

۲- فاطمه اسدالهی

۳- سارا حسینی

یوپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱- المیرا علیوردی خانی

۲- مهدیه امیری

۳- معصومه محسنی، مائده محسنی مقدم

 یوپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰( رده کمربند زرد، سبز، آبی )

۱- شیما جمشیدی

۲- فضه کاظمی

۳- شقایق سبحانی

یوپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱- سارینا نادری

۲- محیا خدایی

۳- ملیکا ایوبی

یوپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹  ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱- فاطمه نعمتی

۲- آیدا شکوئی

۳- هدیه اصغرپور

یوپ چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۶۸-۱۳۵۹ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱- سهیلا خطری

آپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۶+ (رده کمربندی زرد، سبز، آبی)

۱- مائده یوسفی چافجیری

۲- محیا نجفی

۳- ریحانه آزادی، هستی کریمی

آپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربندی قرمز، مشکی )

۱- ثنا گلی پور

۲- آیناز انگوران

۳- آتنا نوذری

آپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( رده کمربندی زرد، سبز، آبی )

۱- غزل میرگلویی بیات

۲- سارا بیابان نشین

۳- مبینا قهرمانی

 

آپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰( رده کمربندی قرمز، مشکی )

۱- مهسا فرج زاده

آپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ (رده کمربندی قرمز، مشکی )

۱-زهرا کشاورز

– رشته دولیو چاگی تعادلی

دولیو چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربندی زرد، سبز، آبی )

۱- محنا ثابت

۲- شایلین ملااحمدی

۳- مائده وفا، مائده یوسفی چافجیری

دولیو چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱-ساناز بخشی

۲- معصومه عسگری

۳- مبینا فروتن، شیدا اسدالهی

دولیو چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱- ملیکا شریفی فرد

دولیو چاگی تعادلی رده سنی۱۳۷۹-۱۳۶۹ ( رده کمربند قرمز، مشکی )

۱-لیلا مکوندی

۲- عاطفه مقدم

۳- فاطمه صالحی

– رشته یوپ چاگی تعادلی

یوپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربندی زرد، سبز، آبی )

۱- دلارا میرمحمدی

۲-معصومه ربیعی

۳- الهه حیدری، کیمیا بالایی

یوپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۶+ ( رده کمربندی قرمز، مشکی )

۱-ساناز بخشی

۲- نگار نوروزی

۳- زهرا فلاح پور، حورا اسکندری

یوپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( رده کمربندی زرد، سبز، آبی )

۱-نسترن رحیمی

۲- پارمیدا ملا حسینی

۳- غزل میرگلویی بیات، نرگس رمضانی

یوپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( رده کمربندی قرمز، مشکی )

۱- الیسا خلجی

۲- مریم فولادی

یوپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( رده کمربندی زرد، سبز، آبی )

۱- پرستش اسدی

۲- پرند توکلی

۳- مهدیس ولی پور، شقایق سبحانی

یوپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( رده کمربندی قرمز، مشکی )

۱- فاطمه محمد حسن جمارانی

یوپ چاگی تعادلی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ ( رده کمربندی قرمز، مشکی )

۱- آیسان ملکی

سوننال کیوکپا رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹

۱- مهدیه نعمتی

۲- فریبا دلدار

۳- فاطمه صالحی، زهرا محافظی

جوموک کیوکپا رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹

۱- مهدیه نعمتی

۲- فریبا دلدار

۳-فاطمه عبدی پور

جوموک کیوکپا رده سنی ۱۳۵۸-۱۳۳۹

۱-حمیده صالحی

پال کیوکپا رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹

۱-سحر زیبروز

پال کیوکپا رده سنی ۱۳۵۸-۱۳۳۹

۱- زهرا صالحی

 

پومسه استاندارد تیمی رده سنی۱۳۸۶+ ( زرد، سبز )

۱-تیم تکاوران

پومسه استاندارد تیمی رده سنی۱۳۸۶+ (آبی، قرمز )

۱- تیم قهرمانان ۳

۱- تیم تکاوران ۲

۳-تیم قهرمانان ، تیم تکاوران

پومسه استاندارد تیمی رده سنی ۱۳۸۶+ ( مشکی/پوم )

۱-تیم تکاوران ۱

۲-تیم تکاوران ۲

پومسه استاندارد تیمی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( آبی ، قرمز )

۱-تیم قهرمانان ۲

۲- تیم قهرمانان ۱

۳- تیم تکاوران

پومسه استاندارد تیمی رده سنی  ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( مشکی / پوم )

۱- تیم ستارگان قدس

۲-  تیم استاد فرهمند

۳- تیم استاد آسیاچی

پومسه استاندارد تیمی رده سنی   ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( مشکی )

۱- تیم استاد افتخاری

۲- تیم تکاوران

پومسه استاندارد تیمی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ ( مشکی )

۱- تیم استاد فرهمند

تیمی پومسه ابداعی

۱- تیم قهرمانان

۲- تیم باشگاه ستاره شهر

تیم تکواندو ایروبیک

۱- تیم قهرمانان

۲- تیم تکاوران

تیم هوشین سول

۱- تیم باشگاه ستاره شهر

– رشته تکواندو کماندویی

تکواندو کماندویی رده سنی ۱۳۸۶+ ( سفید ، زرد ، سبز ، آبی )

۱- نازنین زهرا رضایی

۲- وانیا جعفری مطلق

۳- ملیا آقا محمدی ، محیا نجفی

تکواندو کماندویی رده سنی ۱۳۸۶+ ( قرمز ، مشکی )

۱- هلنا رحمتی

۲- زهرا غلامی نژاد

۳- نرگس نادری ، نیایش حسینی

تکواندو کماندویی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( زرد ، سبز ، آبی )

۱- کوثر کیان حیرتی

۲- پارمیدا ملا حسینی

۳- ریحانه پور ربیع

تکواندو کماندویی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( قرمز ، مشکی )

۱- ژینا کریمی وفا

۲- ساغر عطایی

۳- زهرا سادات مختاری ، آیلین جوانی

تکواندو کماندویی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( زرد ، سبز ، آبی )

۱- پرند توکلی

۲- آذین گلستانی

۳- فاطمه میرزایی

تکواندو کماندویی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( قرمز ، مشکی )

۱-  زهرا طاهر نوکنده

۲- محدثه فرهنگ دهقان

۳- روناک هادی زاده ، هلیا آقایی

تکواندو کماندویی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ ( زرد ، سبز ، آبی )

۱- سارا سلمانی

۲- فاطمه صالحی

۳- سمیه هادی پور

تکواندو کماندویی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ ( قرمز ، مشکی )

۱- آیلین نجف زاده

۲- زهرا جعفر خان

– رشته مومدولیو چاگی رکوردی

مومدولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۶+ ( زرد ، سبز ، آبی )

۱- لیلا لطفی

۲- پریماه معتمد

۳- ترنم حمیدی ، موژان مجیدی

مومدولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۶+ ( قرمز ، مشکی )

۱- نیلوفر گرمابدری

۲- کاملیا زلفعلی پور

۳- سنا کیانی ، آویسا ندیمی

مومدولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( زرد ، سبز ، آبی )

۱- روژینا رسولی

۲- نازنین صیاد

مومدولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( قرمز ، مشکی )

۱- هلیا حسینی

۲- محدثه فرهنگ دهقان

۳- مبینا قلیزاده

مومدولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ ( زرد ، سبز، آبی )

۱- نرگس احمدی

مومدولیو چاگی رکوردی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ ( قرمز ، مشکی )

۱- هدیه اصغر پور

تیویوپ چاگی رده سنی ۱۳۸۶+ (زرد ، سبز ، آبی )

۱- نادیا پناهی

۲- آوا ابراهیم طاری

۳- اترینا مهدی پور  ، هلنا حسن نژاد

تیویوپ چاگی رده سنی ۱۳۸۶+( قرمز ، مشکی )

۱- سارا فریدونپور

۲- مبینا  گروسی

۳- رها بختیاری ، آویسا ندیمی

تیویوپ چاگی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( زرد ، سبز ، آبی )

۱- غزل حمیدی

۲- سارا بیابان نشین

تیویوپ چاگی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( قرمز ، مشکی )

۱- شیوا شهیدی

۲- روناک غفاری

۳- عسل فخوری ، فاطمه ابراهیمی

تیویوپ چاگی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( زرد ، سبز ، آبی )

۱- مهدیه فسونگر

۲- پرند توکلی

۳- مبینا احمدی

تیویوپ چاگی رده سنی ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ( قرمز ، مشکی )

۱- آتنا حاجی اسفندیاری

تیویوپ چاگی رده سنی  ۱۳۷۹ – ۱۳۶۹ ( زرد ، سبز ، آبی

۱- نیلوفر پوردشت

نوپی آپ چاگی رده سنی ۱۳۸۶+ ( زرد ، سبز ، آبی )

۱- نادیا پناهی

۲- سودا کشاورز پاک

۳- هستی احمدوند

نوپی آپ چاگی رده سنی ۱۳۸۶+ ( قرمز ، مشکی )

۱- نیلوفر فراهانی

۲- ارغوان محمودان

۳- نرگس نادری

نوپی آپ چاگی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( زرد ، سبز ، آبی )

۱- ریحانه پور ربیع

۲- کوثر کیان حیرتی

۳- یاسمین رضایی

نوپی آپ چاگی رده سنی ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ( قرمز ، مشکی )

۱- پارمیدا فاضلی

۲- سحر ناز حسینی در بزری

۳- فاطمه ابراهیمی

نوپی آپ چاگی رده سنی ۱۳۸۲ – ۱۳۸۰ ( زرد ، سبز ، آبی )

۱- مبینا محمدی

۲- مهدیه فسونگر

نوپی آپ چاگی رده سنی ۱۳۸۲ – ۱۳۸۰ ( قرمز ، مشکی )

۱- معصومه محدوی

۲-  هلیا آقایی

نوپی آپ چاگی رده سنی ۱۳۷۹-۱۳۶۹ ( قرمز ، مشکی )

۱- زهرا جعفر خان

۲- فاطمه اسدی

۳- زهرا کشاورز

 

مسئولیت برگزاری این رقابتها را فهیمه نظم ده و فریبا نظم ده بر عهده داشتند

 

 

 

 

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

6 + 2 =