بایگانی روزانه: ۱۳۹۸-۰۵-۱۳

حضور ۱۴۰ هوگوپوش در رقابتهای انتخابی نوجوانان

  مسابقات انتخابی نوجوانان بر روی پنج شیهاپ جانگ خانه تکواندو برگزار شد مسابقات انتخابی مرحله دوم نوجوانان (پسران) جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور مورخ ۱۱/۵/۹۸ با حضور ۱۴۰ نفر شرکت کننده  ، در خانه تکواندو برگزار گردید و در پایان نتایج ذیل حاصل گردید نوجوانان وزن اول ۱-مهدی حاجی موسایی ۲- علی شجاعی ۳-محمد رضا عزیزی و محمد ... ادامه مطلب »