بایگانی روزانه: ۱۳۹۷-۱۰-۰۱

۲۸۹ نفر در آزمون دوره ۲۴۸ بانوان شرکت کردند

آزمون دوره ۲۴۸ قرمز تا دان دو در خانه تکواندو استان البرز شرکت کردند به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان البرز آزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان ۲ فدراسیون تکواندو دوره (۲۴۸ بانوان) روز ۲۹/۹/۹۷ با حضور  ۲۸۹ نفر شرکت کننده در خانه تکواندو سالن البرز برگزار گردید آزمون آبی به قرمز : تعداد شرکت کنندگان ۱۴۲ نفر آزمون ... ادامه مطلب »

برگزاری آزمون دوره ۲۴۸ آقایان در خانه تکواندو البرز

  ۳۳۴ نفر در آزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان دو شرکت کردند به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان البرزآزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان ۲ فدراسیون تکواندو دوره (۲۴۸ آقایان)  در تاریخ  ۲۹/۹/۹۷ با حضور  ۳۳۴ نفر شرکت کننده در خانه تکواندو سالن البرز برگزار گردید تعداد نفرات شرکت ککنده به ترتیب رده کمربند بدین ترتیب میباشد آزمون ... ادامه مطلب »

استارت بیست و دومین دوره لیگ نوجوانان پسران

لیگ نوجوانان پسران با حضور ۱۴ تیم در دو گروه در خانه تکواندو البرز برگزار شد به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان البرز بیست و دومین دوره لیگ نوجوانان در هفته های اول و دوم با حضور ۱۴ تیم  در دو گروه روز جمعه مورخ ۹۷/۹/۳۰ بر روی سه شیهاپ جانگ خانه تکواندو استان البرز برگزار شد تا در ... ادامه مطلب »