خانه / 2018 / می / 04

بایگانی روزانه: 2018-05-04

آزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان ۲ در بخش بانوان در خانه تکواندو برگزار شد

۱۲۷ تکواندوکار در آزمون دوره ۲۴۰ شرکت کردند به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان البرزآزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان ۲ فدراسیون تکواندو دوره (۲۴۴ بانوان)  در تاریخ  ۱۳/۲/۹۷ با حضور  ۱۲۷ نفر شرکت کننده در خانه تکواندو برگزار شد آزمون آبی به قرمز : تعداد شرکت کنندگان۶۸  نفر آزمون قرمز به دان ۱: تعداد شرکت کنندگان ۴۶ نفر آزمون ... ادامه مطلب »

۱۶۶شرکت کننده در آزمون قرمز تا دان دو استان البرز شرکت کردند

آزمون دوره ۲۴۴در خانه تکواندو استان برگزار شد به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان البرز آزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان ۲ فدراسیون تکواندو دوره (۲۴۴ آقایان) روز پنج شنبه مورخ  ۱۳/۲/۹۷ با حضور نفر ۱۶۶ شرکت کننده در خانه تکواندو برگزار شد شرح تعداد شرکت کنندگان بدین ترتیب میباشد آزمون آبی به قرمز : تعداد شرکت کنندگان  ۸۲ ... ادامه مطلب »